Van inzicht
naar groei

Een nieuwe kijk op je sociale omgeving, een betere connectie met anderen, meer doelgericht gedrag … Tijdens een coachingstraject wordt er steeds gewerkt rond een specifieke vraag of thema, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.

Coaching vormt vaak een eerste stap in een proces van persoonlijke verandering. Of het kan een aanvulling zijn op gevolgde opleidingen en gelezen vakliteratuur. De individuele begeleiding maakt het mogelijk om met een gepaste aanpak nieuwe inzichten te verwerven en uitdagingen aan te gaan.

Mogelijke invalshoeken

Vanuit een professionele context:

 • De ontwikkeling van een leiderschapsstijl die resultaat- en mensgerichtheid combineert.
 • Het uitwerken van een veranderingsplan.
 • Duidelijk communiceren en beïnvloeden op een respectvolle manier.
 • Omgaan met emotionele reacties van medewerkers in een veranderingsproces.
 • Bepaald gedrag afleren en experimenteren met aangeleerd gedrag.
 • Werken rond concrete cases uit de beroepspraktijk.
 • Opfrissing of nazorg van gevolgde opleidingen.

Vanuit een persoonlijke context:

 • De verbinding tussen partners verbeteren.
 • Inzicht in de totstandkoming en escalatie van conflicten.
 • Grenzen aangeven en op een effectieve manier ‘nee’ zeggen.
 • Een standpunt overtuigend innemen en – indien nodig – ook weer kunnen loslaten.

Stress- en burnoutpreventie:

 • Beter leren omgaan met stress.
 • Reïntegreren op het werk na een burnout.
 • Inzicht krijgen in risicofactoren die stress veroorzaken.
 • Vaardigheden aanleren die je weerstand verhogen.
 • Leren balans houden in je leven.

Werkwijze

Een Insights Discovery-profiel vormt de basis van elke coachingstraject. Dit persoonlijkheidsmodel geeft op een heldere manier weer hoe een individu interageert met zijn of haar sociale omgeving.

Onze werkwijze is gebaseerd op de leermethode van psycholoog David Kolb en het Krachtgericht Coachen van dr. Fred Korthagen. Hierbij volgen we vijf stappen:

 1. Elke sessie vertrekt van een concrete situatie die de coachee zelf aanbrengt.
 2. Het voorbeeld wordt diepgaand onderzocht. Komt het gedrag dat we willen veranderen ook voor in andere situaties? Welke triggers zetten dit in gang?
 3. De bevindingen worden gekoppeld aan een bruikbaar concept. Dit model geeft inzicht in onze gedragspatronen en toont hoe we deze in de toekomst kunnen beïnvloeden.
 4. Op het einde van elke sessie wordt een opdracht meegegeven. De coachee kan zo actief experimenteren met de verworven inzichten. De resultaten en ervaringen hiervan worden steeds besproken in de eerstvolgende sessie.

Tijdens het traject is het mogelijk om contact te houden via e-mail.

Praktisch

Duur: sessies van twee uur

Taal: Nederlands, Engels of Frans

Locatie: House of APE, Grote Hondstraat 44, 2018  Antwerpen

Eerste Afspraak

Een eerste afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

Voorwaarden

Het Insights Discovery-profiel is een essentieel startpunt. Hiervoor moet op voorhand een vragenlijst worden ingevuld.

Een coachingstraject bestaat uit minstens vier sessies.

Gemaakte afspraken kunnen niet kosteloos worden geannuleerd.

De sessies zijn vertrouwelijk: informatie wordt nooit zonder toelating gedeeld met derden.

coaching.jpg

Coaching

Van inzicht
naar groei

Een nieuwe kijk op je sociale omgeving, een betere connectie met anderen, meer doelgericht gedrag … Tijdens een coachingstraject wordt er steeds gewerkt rond een specifieke vraag of thema, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.

Coaching vormt vaak een eerste stap in een proces van persoonlijke verandering. Of het kan een aanvulling zijn op gevolgde opleidingen en gelezen vakliteratuur. De individuele begeleiding maakt het mogelijk om met een gepaste aanpak nieuwe inzichten te verwerven en uitdagingen aan te gaan.

Mogelijke invalshoeken

Vanuit een professionele context:

 • De ontwikkeling van een leiderschapsstijl die resultaat- en mensgerichtheid combineert.
 • Het uitwerken van een veranderingsplan.
 • Duidelijk communiceren en beïnvloeden op een respectvolle manier.
 • Omgaan met emotionele reacties van medewerkers in een veranderingsproces.
 • Bepaald gedrag afleren en experimenteren met aangeleerd gedrag.
 • Werken rond concrete cases uit de beroepspraktijk.
 • Opfrissing of nazorg van gevolgde opleidingen.

Vanuit een persoonlijke context:

 • De verbinding tussen partners verbeteren.
 • Inzicht in de totstandkoming en escalatie van conflicten.
 • Grenzen aangeven en op een effectieve manier ‘nee’ zeggen.
 • Een standpunt overtuigend innemen en – indien nodig – ook weer kunnen loslaten.

Stress- en burnoutpreventie:

 • Beter leren omgaan met stress.
 • Reïntegreren op het werk na een burnout.
 • Inzicht krijgen in risicofactoren die stress veroorzaken.
 • Vaardigheden aanleren die je weerstand verhogen.
 • Leren balans houden in je leven.

Werkwijze

Een Insights Discovery-profiel vormt de basis van elke coachingstraject. Dit persoonlijkheidsmodel geeft op een heldere manier weer hoe een individu interageert met zijn of haar sociale omgeving.

Onze werkwijze is gebaseerd op de leermethode van psycholoog David Kolb en het Krachtgericht Coachen van dr. Fred Korthagen. Hierbij volgen we vijf stappen:

 1. Elke sessie vertrekt van een concrete situatie die de coachee zelf aanbrengt.
 2. Het voorbeeld wordt diepgaand onderzocht. Komt het gedrag dat we willen veranderen ook voor in andere situaties? Welke triggers zetten dit in gang?
 3. De bevindingen worden gekoppeld aan een bruikbaar concept. Dit model geeft inzicht in onze gedragspatronen en toont hoe we deze in de toekomst kunnen beïnvloeden.
 4. Op het einde van elke sessie wordt een opdracht meegegeven. De coachee kan zo actief experimenteren met de verworven inzichten. De resultaten en ervaringen hiervan worden steeds besproken in de eerstvolgende sessie.

Tijdens het traject is het mogelijk om contact te houden via e-mail.

Praktisch

Duur: sessies van twee uur

Taal: Nederlands, Engels of Frans

Locatie: House of APE, Grote Hondstraat 44, 2018  Antwerpen

Eerste Afspraak

Een eerste afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

Voorwaarden

Het Insights Discovery-profiel is een essentieel startpunt. Hiervoor moet op voorhand een vragenlijst worden ingevuld.

Een coachingstraject bestaat uit minstens vier sessies.

Gemaakte afspraken kunnen niet kosteloos worden geannuleerd.

De sessies zijn vertrouwelijk: informatie wordt nooit zonder toelating gedeeld met derden.