Een Blijvend
Leerresultaat

De Amerikaanse professor Robert O. Brinkerhoff heeft het leereffect van trainingen die niet worden opgevolgd, uitvoerig onderzocht. Uit zijn onderzoek blijkt, dat van alle deelnemers:

 • 15% niets doet met de inhoud van een training.
 • 70% ermee aan de slag gaat, maar hervalt in oude gewoonten. 
 • 15% blijvend gebruik maakt van de verworven inzichten.

Deze resultaten kunnen ontmoedigend zijn voor zowel de trainer als de deelnemer: beiden hebben namelijk een hoop tijd en energie in een opleiding gestoken. Ook de onderneming die de training betaalt, ziet dit natuurlijk liever anders.

Bij Tinco maken borging en opvolging daarom een essentieel deel uit van elk opleidingstraject.

Aanpak

We doen dit als volgt:

 1. Elk traject begint met een intakegesprek met de opdrachtgever. Hierin worden de beoogde resultaten besproken.
 2. Tijdens de training werken de deelnemers met concrete leersituaties die ze zelf aanbrengen. Hierdoor zijn de resultaten na een training meteen toepasbaar in de bedrijfsrealiteit.
 3. We werken tijdens de trainingen met peer-coachings, een wederzijdse ondersteuning van collega’s om elkaars functioneren te optimaliseren. Op het einde van de training wordt er concreet afgesproken hoe en wanneer de peers elkaar ontmoeten om de werkpunten op te volgen. De trainer krijgt een verslag van deze ontmoeting en koppelt feedback terug.
 4. Wij betrekken de leidinggevenden van de deelnemers zoveel als mogelijk. Een beknopte briefing over de gebruikte trainingsconcepten zorgt ervoor dat dezelfde taal wordt gebruikt in gesprekken tussen een leidinggevende en een werknemer.
 5. Elke training eindigt met een actieplan dat kan worden opgevolgd met een leidinggevende, collega of hr-medewerker. Wij moedigen organisaties ook aan om de omschreven werkpunten op te nemen in evaluatie- of functioneringsgesprekken.
 6. De trainer blijft na afloop steeds bereikbaar via e-mail voor vragen van de deelnemers.
 7. Tinco stuurt een drietal flashes tijdens de 12 maanden na training om zo de inhoud ‘warm’ te houden. Dit document kan verschillende invalshoeken hebben: een korte samenvatting van de leerstof, een verdieping van een concept, de introductie van een nieuw meetinstrument, een checklist rond leerresultaten, een manier om gedragsverandering te meten in je omgeving… Deze berichten zijn afgestemd op het leerthema van de groep.
opvolging.jpg

Opvolging & Borging

Een Blijvend
Leerresultaat

De Amerikaanse professor Robert O. Brinkerhoff heeft het leereffect van trainingen die niet worden opgevolgd, uitvoerig onderzocht. Uit zijn onderzoek blijkt, dat van alle deelnemers:

 • 15% niets doet met de inhoud van een training.
 • 70% ermee aan de slag gaat, maar hervalt in oude gewoonten. 
 • 15% blijvend gebruik maakt van de verworven inzichten.

Deze resultaten kunnen ontmoedigend zijn voor zowel de trainer als de deelnemer: beiden hebben namelijk een hoop tijd en energie in een opleiding gestoken. Ook de onderneming die de training betaalt, ziet dit natuurlijk liever anders.

Bij Tinco maken borging en opvolging daarom een essentieel deel uit van elk opleidingstraject.

Aanpak

We doen dit als volgt:

 1. Elk traject begint met een intakegesprek met de opdrachtgever. Hierin worden de beoogde resultaten besproken.
 2. Tijdens de training werken de deelnemers met concrete leersituaties die ze zelf aanbrengen. Hierdoor zijn de resultaten na een training meteen toepasbaar in de bedrijfsrealiteit.
 3. We werken tijdens de trainingen met peer-coachings, een wederzijdse ondersteuning van collega’s om elkaars functioneren te optimaliseren. Op het einde van de training wordt er concreet afgesproken hoe en wanneer de peers elkaar ontmoeten om de werkpunten op te volgen. De trainer krijgt een verslag van deze ontmoeting en koppelt feedback terug.
 4. Wij betrekken de leidinggevenden van de deelnemers zoveel als mogelijk. Een beknopte briefing over de gebruikte trainingsconcepten zorgt ervoor dat dezelfde taal wordt gebruikt in gesprekken tussen een leidinggevende en een werknemer.
 5. Elke training eindigt met een actieplan dat kan worden opgevolgd met een leidinggevende, collega of hr-medewerker. Wij moedigen organisaties ook aan om de omschreven werkpunten op te nemen in evaluatie- of functioneringsgesprekken.
 6. De trainer blijft na afloop steeds bereikbaar via e-mail voor vragen van de deelnemers.
 7. Tinco stuurt een drietal flashes tijdens de 12 maanden na training om zo de inhoud ‘warm’ te houden. Dit document kan verschillende invalshoeken hebben: een korte samenvatting van de leerstof, een verdieping van een concept, de introductie van een nieuw meetinstrument, een checklist rond leerresultaten, een manier om gedragsverandering te meten in je omgeving… Deze berichten zijn afgestemd op het leerthema van de groep.